Wczasy w Bieszczadach dla wszystkich

Nasze polskie Bieszczady to pasmo górskie z najokazalszym masywem o nazwie Tarnica leżące na tle Karpat Wschodnich. Nie określa się je jako bardzo wysokie łańcuchy, ponieważ położone są w obrębie makroregionu Beskidy leśne to jest tej niższej części należącej do Beskidów. Jednak podróżujący są pod zachwytem ich cudowności i pofałdowaniem tego miejsca, które zaczęło się […]